Aantal verrichtingen 281210 en aantal klachten 306
Verrichtingen en klachten

Na de dalingen van 2019 en 2020 is het aantal verrichtingen in 2021 weer iets gestegen: van 281.210 in 2020 tot 288.336. 

In 2021 hebben cliënten 313 klachten ingediend. Dat is 0,11% van het totale aantal verrichtingen. In 2020 lag dit percentage ook op 0,11, in 2019 op 0,13.

239 klachten (76%) werden in 2021 binnen zes weken afgewikkeld. Per 31 december waren 32 klachten (10%) nog niet afgehandeld.