Personeelsleden 2020
Personele formatie
In 2021 is het aantal medewerkers per saldo met 60 verminderd. Het grootste deel van deze uitstroom betreft junior-triagisten. Dit zijn studenten en zij ondersteunen in het triageproces. Een belangrijke reden is de vacatureruimte en hogere salariëring voor studenten in de corona test- en vaccinatiestraten van de GGD. Daarnaast laat deze afname ook duidelijk de krapte op de arbeidsmarkt zien.

Landelijk is er een tekort aan triagisten. Het is moeilijk om vacatureruimte opnieuw in te vullen. In 2021 hebben we een vernieuwde en intensieve werving- en selectiecampagne gevoerd die zeker ook succesvol was. Helaas zijn de tekorten zo fors dat dit niet voldoende is. Eind 2021 bleef de nieuwe instroom achter. Werken in ANW-uren vraagt veel van onze medewerkers en hiervoor hebben we extra aandacht: preventiemedewerkers zijn aangesteld, project ‘gezond werken in de nacht’ is uitgevoerd en voor 2022 is één van onze hoofd jaardoelen het vergroten van de tevredenheid van onze medewerkers.