In 2022 heeft HAPOB een negatief financieel resultaat behaald. Dit resultaat heeft een incidenteel karakter.

Het negatieve resultaat is ontstaan doordat er minder verrichtingen gedaan zijn in het laatste kwartaal van 2023. Daarnaast zijn de kosten toegenomen door het vertrek van medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt waardoor meer inzet van extern personeel nodig was. Richting einde van het jaar is de situatie gestabiliseerd en in 2023 is de inzet van externe medewerkers afgenomen. Ondanks het verlies in 2022 blijft de HAPOB een financieel gezonde instelling.

Voor meer cijfers verwijzen we u naar Jaardocument Huisartsenposten Oost-Brabant BV 2022.