* Wij meten of een afspraak binnen een uur wordt uitgevoerd en niet of de afspraak binnen een uur is gepland. Wij zijn daarmee strikter dan de veldnorm voorschrijft. Wanneer we zouden meten of een afspraak binnen een uur wordt gepland voldoen we nagenoeg altijd aan de norm.

Fysieke bereikbaarheid, aanrijtijden, verbetertrajecten

Over het algemeen scoren de triagecijfers over 2022 minder goed dan in 2021 en onder de norm. De oorzaak: de krappe bezetting op triage. In 2022 is daarom ingezet op het tijdig beantwoorden van de spoedlijn. We waren in 2022 goed in staat de spoedlijn tijdig te beantwoorden, dit heeft ook de focus van de triagisten. De lange wachttijd aan de reguliere lijn resulteert niet in extra incidenten of calamiteiten. Er zijn wel meer klachten binnengekomen over de wachttijd aan de telefoon.

Fysieke bereikbaarheid
Alle inwoners van het werkgebied kunnen onder normale omstandigheden binnen 30 minuten de huisartsenspoedpost bereiken (norm: 90%).

Aanrijtijden
Bij een spoedsituatie is zorg in 87,6% van de gevallen binnen een uur ter plaatse (norm: 90%)
Bij een spoedsituatie is zorg in 99% van de gevallen binnen twee uur ter plaatse (norm: 98%)