Personeelsleden 2020
Personele formatie
In 2020 is het aantal medewerkers per saldo verminderd met 74. Een belangrijke reden is dat in 2020 de samenwerking met Haspel is beëindigd en Haspel het detacheren van POH-GGZ heeft overgenomen. Daardoor is een groot aantal medewerkers uit onze dienst gegaan en dit veroorzaakt de daling.

Om de werving beter te laten verlopen is in 2019 een projectplan Employer Branding geïntroduceerd en vastgesteld. Er is hiermee een start gemaakt om gezamenlijk te gaan werken aan een goed werkgeversmerk.
Ook HAPOB heeft in toenemende mate hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Vooral triagisten zijn weinig beschikbaar en dus is er sprake van sterke concurrentie. In 2020 hebben we uitgewerkt wat ons werkgeversmerk is en wat werken bij HAPOB zo aantrekkelijk maakt, wat je potentiële medewerkers te bieden hebt, en waar je je als werkgever onderscheidt. We adverteren actief met ons werkgeversmerk. De op deze wijze ingestoken campagne resulteert in het voorjaar 2021 in een instroom van maar liefst 17 nieuwe collega’s op het triagecentrum in het voorjaar 2021.