HKZ
HKZ
Vanaf 2010 is Huisartsenposten Oost-Brabant in het bezit van het HKZ-certificaat ISO 9001. In 2020 heeft ten behoeve hiervan een controleaudit door Lloyd’s plaatsgevonden, waarbij geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Met de HKZ certificering tonen we aan dat wij over de volle breedte van onze organisatie voldoen aan de kwaliteitsnormen en dat de patiënt ervan verzekerd is dat wij hem of haar centraal stellen in onze dienstverlening. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat Huisartsenposten Oost-Brabant ook in de toekomst blijft werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.